STN EN ISO 22 000

vypracujeme dokumentáciu systému

systém zavedieme do praxe

vyškolíme zamestnancov

pripravíme Vás na certifikáciu

poskytneme Vám kvalifikovaných ľudí do tímu HACCP a SMBP

STN EN ISO 22 000 zavádzajte iba s profesionálmi v oblasti HACCP a bezpečnosti potravín – eliminujete tým veľké nezhody pri certifikácii.

Prečo?
Väčšina dokumentov ISO 22 000 sa týka HACCP a bezpečnosti potravín.

STN EN ISO 22 000 má väčšie nároky na HACCP.
Vypracované všetky dokumenty k jednotlivým článkom normy STN EN ISO 22 000

Vieme ako integrovať systém ISO 9001, HACCP a STN EN ISO 22 000

Úprava HACCP tak aby vyhovovalo požiadavkám STN EN ISO 22 000

Validácia a verifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín

_____________________________________________

Čo je STN EN ISO 22000?

• Technická norma STN EN ISO 22000 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín, ktorý je kombináciou všeobecne uznávaných kľúčových prvkov na zaistenie bezpečnosti potravín v celom potravinárskom reťazci až po bod konzumácie, ako sú: interaktívna komunikácia, manažérstvo systémov, program podpory a zásady HACCP.

• Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín, keď organizácia v potravinárskom reťazci potrebuje preukázať svoju schopnosť kontrolovať riziká pre bezpečnosť potravín v záujme zaistenia bezpečnosti potraviny v čase jej konzumácie človekom. Je aplikovateľná na všetky organizácie, ktoré sú zahrnuté v niektorom stupni potravinárskeho reťazca, bez ohľadu na ich veľkosť, ktoré chcú zaviesť systém poskytujúci sústavne bezpečné výrobky.

• Bezpečnosť potravín sa týka prítomnosti rizík pochádzajúcich z potravín v bode konzumácie. Keďže v každom stupni potravinárskeho reťazca môže vzniknúť riziko pre bezpečnosť potravín, dostatočnú kontrolu nad nimi je nevyhnutné uplatniť v celom potravinárskom reťazci. Preto sa bezpečnosť potravín zaisťuje spoločným úsilím všetkých strán zúčastnených na potravinárskom reťazci.

• Organizáciami potravinárskeho reťazca sú organizácie počnúc výrobcami krmív a prvovýrobcami cez výrobcov potravín, prevádzkovateľov prepravy a skladovania a subdodávateľov až po maloobchod a stravovacie zariadenia (vrátane nadväznosti organizácií, ako sú výrobcovia strojov, baliaceho materiálu, čistiacich prostriedkov, prídavných látok a zložiek). Patria medzi ne aj poskytovatelia služieb.

• Využitie služieb profesionálov v oblasti HACCP je najlepším riešením pre zavádzanie systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000.

TOPlist

Vseobecne obchodne podmienky

© 2010 OMES.sk | Vsetky prava vyhradene