REVÍZIE A ŠKÚŠKY

Prevádzame revízie, prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení

Zaisťujeme revízie plynových a  elektrických  zariadení do 1000V v zmysle vyhlášky 718/2002 Z.z., východzie revízie (STN 33 2000-6-61) a periodické revízie (STN 33 1500)

Skúšanie sa vo všeobecnosti vykonáva

  • pred uvedením do prevádzky (1. úradná skúška, typová skúška)
  • počas prevázky ( pravidelné odborné  prehliadky a skúšky , opakované úradné skúšky )
  • po oprave
  • po odstavení dlhšom ako 1 rok
  • ak to nariadi orgán štátneho odborného dozoru (Inšpektorát práce )

Všetky odborné prehliadky a skúšky vykonávame priamo na Vaších pracoviskách v časoch operatívne prispôsobených Vaším podmienkam.

TOPlist

Vseobecne obchodne podmienky

© 2010 OMES.sk | Vsetky prava vyhradene