LINKY

Obchod moderného gastronóma

www.profikuchyne.sk

Portál konvektomatov FAGOR

www.konvektomat.info

ZVÄZ HOTELOV A REŠTAURÁCIÍ SR

Cieľ a predmet činnosti:

Cieľom zväzu je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

Svojimi aktivitami sa zväz usiluje o profesionálnu úroveň podnikania, o rast kvality poskytovaných služieb v hotelierstve a cestovnom ruchu.V súlade s poslaním zväz najmä:

  • prináša nové poznatky o hotelierstve doma i v zahraničí, pre členov vydáva mesačník – HOSPITALITY MAGAZINE
  • pripomienkuje návrhy zákonov a vyhlášok týkajúcich sa hotelierstva a cestovného ruchu
  • organizuje odborné vzdelávanie pre pracovníkov v hotelierstve
  • zabezpečuje spoločnú propagáciu členských zariadení na veľtrhoch a výstavách
  • poskytuje právne a poradenské služby
  • zastupuje záujmy svojich členov v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu
  • spolupracuje s masmédiami, kde prezentuje činnosť zväzu a svojich členov
  • minimálne dvakrát ročne organizuje stretnutia hotelierov s odborným programom

________________________________________________________________________________________________

HotelBlog

___________________________________________________________________________________________________________

RECEPTY od RETIGO
RECEPTY Apetit.tv

TOPlist

Vseobecne obchodne podmienky

© 2010 OMES.sk | Vsetky prava vyhradene