KONTAKT

„Radšej stratiť peniaze než dôveru.“ (R. Bosch)

Kontaktné údaje

Adresy prevádzok:
OMES office – Priemyselná 8650/1A, Žilina (budova Hilti)
OMES sklad a servis – Divina – Lúky 113, Divina

Fakturačné údaje
OMES spol. s.r.o.
Divina – Lúky 27, 013 31 Divina
Žilina, Slovakia
IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
IBAN: SK09 0200 0000 0034 4475 2055
Banka: VÚB, a.s., pobočka Žilina
Registrácia: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63230/L

Telefonický a elektronický kontakt
Office: +421 41 5684 591 I ucto@omes.sk
Predaj: 0910 535 434 I omes@omes.sk
Servis: 0903 620 068 I servis@omes.sk

Konateľ spoločnosti: Mgr. Peter Latko I latkopeter@omes.sk
Obchodný manažér: Ing. Roman Mrázik I mrazik@omes.sk
Office: Gabriela Hučeková I ucto@omes.sk
Ekonóm: Andrea Kormanová I ucto@omes.sk
Hlavný technik: Radoslav Kubáň I servis@omes.sk
Projektant: Bc. Tomáš Behúň H-int