Centrum sociálnych služieb, Slávnica

Jedáleň

Vybavenie kuchyne novou umývačkou so vstupným a výstupným stolom a umývacou chémiou

FAGOR Industrial