Domov pokoja Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

Práčovňa

Montáž novej práčky

LG