Gymnázium, Varšavská Žilina

Školská jedáleň

Montáž konvektomatu a výdajného pultu

Retigo