Materská škola, Mládežnícka, Púchov

Školská jedáleň

Vybavenie kuchyne novou umývačkou a nerezovým nábytkom

FAGOR Industrial