Piaty pluk špeciálneho určenia, Žilina

Jedáleň

Montáž umývacej linky so vstupným výstupným stolom a umývacou chémiou

FAGOR Industrial