SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen

Školská jedáleň

Vybavenie kuchyne novšou technológiou

FAGOR Industrial, GastroHaal