Spojená škola Rosinská cesta, Žilina

Školská jedáleň

Postupná modernizácia gastro technológie

FAGOR Kore 900, Advance plus, nerezový nábytok, servisné služby a umývacia chémia ATOTECH