Svet zdravia, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Jedáleň

Vybavenie kuchyne novým kotlom

ALBA HOŘOVICE