Základná škola a Materská škola Streženice

Základná škola a Materská škola

Umývačka CO-501 DD a podstavec pod umývačku

Fagor Professional

https://zsstrezenice.edupage.org/