Základná škola Alexandra Dubčeka, Bratislava

Školská jedáleň

Vybavenie kuchyne novými varnými zariadeniami – kotlom a pecou

GastroHaal