ZŠ s MŠ Atómová, Trnava

Školská jedáleň

Kompletná dodávka zariadenia pre kuchyňu školskej jedálne

Fagor Industrial, Robot Coupe, Hendi, Liebherr, Euro-Clear