OCENENIE FAGOR

Predajca roka 2018 na Slovensku

OCENENIE FAGOR – predajca roka 2018

By In OMES

Ako každoročne sa v dňoch 21. – 22. marec 2019 v moravskom kraji konalo obchodné stretnutie distribútorov značky FAGOR Industrial, na ktorom nechýbalo ani zastúpenie našej spoločnosti!

Okrem odbornej a vecnej tematiky, ktorá sa týkala najmä noviniek španielskeho výrobcu pre rok 2019 najmä v chladení GLOBE a v horizontálnom varení, prebiehala počas školenia aj tradičná moravská zabíjačka. Produkty nie priamo z dvora, ale priamo zo stola sme v závere mali možnosť aj ochutnať a ohodnotiť známkou výborná…

O nových produktoch v generácií GLOBE, v umývacom kompaktnom systéme, v šokových schladzovačoch a zmrazovačoch vás budeme priebežne oboznamovať.

Okrem toho všetkého naša spoločnosť získala aj ocenenie “Najlepší predajca na Slovensku za rok 2018.”

Hovorí sa: “Rob to, čomu veríš!” My aj práve to robíme, veríme, že dôvera a cit pre technický detail, je pre nás prínosom už viac ako 25 rokov. Veríme, že výber vhodnej, efektívnej, profesionálnej kvalitnej nie “kvalitnej” technológie, ktorú dnes zastupujeme na trhu, a ktorú sme roky a pracne testovali, dnes prináša ovocie. Veríme, že ponúkame zákazníkom len to, čo pokladáme za najlepšie.

Veríme, že obchod sa dá robiť čestne a dlhodobo, veríme, že obchod nemá byť Pyrrhovo víťazstvo, ale každý v ňom má byť skutočný víťaz!

Nie je dôležité byť všade, ani byť tam prví. FAGOR používa spojenie “Close to you, close to your business” A aj my si myslíme, že je dôležité, aby sme boli svojim zákazníkom nablízku. Dôležité je, aby sme spolu s našimi partnermi a zákazníkmi dosahovali merateľný pozitívny progres, a aj po rokoch si vedeli podať pomocnú ruku! Tak poďte do toho s nami!

Aj touto cestou sa chceme s vami podeliť o naše úspechy a zážitky a chceme poďakovať všetkým za profesionálnu a nikdy nekončiacu konštruktívnu spoluprácu. Aj vďaka všetkým spolupracovníkom a zamestnancom sa môžeme spoločne vyvíjať!

Ďakujeme spoločnosti FAGOR za ocenenie, a veríme, že aj v budúcnosti budeme žať plody našej práce!