Odborný technický servis – montáž

Skladové číslo: 000000
Montáž zariadenia autorizovaným technikom do 3 metrov od zariadenia.

169,00 cena bez DPH

202,80 cena s DPH

Doprava
Vytlačiť informácie Vyskúšať produkt

Montáž zariadenia autorizovanou firmou, manipulácia so zariadením
Odborné zapojenie zariadenia na existujúce prívody do 3m od zariadenia*
– v cene je zahrnutý a inštalačný materiál a potrebné prívodné hadice, káble a rúry do 3mŠkolenie personálu:
– technické: základné ovládanie a spustenie zariadenia, možné chyby a bežná údržba
– Servisná správa, Protokol o zaškolení obsluhy a Preberací protokol

* V cene nie je zahrnutá montáž el. prívodu z RZV alebo montáž vypínača na stene alebo iná obdobná úprava rozvodu.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný prechod – dverný otvor min. 900mm svetlá šírka zárubne na manipuláciu so zariadením od vchodových a každých ďalších dverí až po miesto montáže!
Objednávateľ je povinný zabezpečiť dostatočne dimenzovaný prívod elektroinštalácie, plynového rozvodu alebo pary tak, aby sa zariadenie dalo riadne namontovať!
V cene nie je zahrnutá OPaOS VTZ, ak nie je uvedené inak!