Domov pokoja Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

Domov pokoja Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

By

TYP OBJEKTU: Práčovňa
ZADANIE: Montáž novej práčky
TECHNOLÓGIA: LG.

Like: