Základná škola v Slovenskom Pravne

Základná škola v Slovenskom Pravne

By

TYP OBJEKTU: Školská jedáleň
ZADANIE: Dodanie a montáž umývacej linky so vstupným a výstupným umývacím stolom a umývacou chémiou
TECHNOLÓGIA: FAGOR Industrial.
WEB: https://zsslpravno.edupage.org/

Like: