Ďalšie služby v oblasti gastrozariadení a práčovníckej techniky | OMES | Omes

SLUŽBY

Know-how, odbornosť a dôvera k Vašim službám

PORADENSTVO A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Príprava projektovej dokumentácie

Zameranie priestoru, dispozičné návrhy, 2D a 3D náhľady, dizajn jedálni a koncepcia celej rešturácie, odborné technické konzultácie,
pripojovacie body zariadení na média (elektrika, voda, plyn, odpad, para, vzduchotechnika, klimatizácia, osvetlenie…). Koordinácia a
projektové riadenie medzi profesiami pri výstavbe a rekonštrukcii kuchynských prevádzok a priemyselných práčovní. Technické požiadavky na elektro, plyn, vodu, zemný odpad, vzduchotechniku, osvetlenie. Výber vhodného zariadenia z hľadiska funkčnosti a kapacity
so zreteľom na priestorové možnosti.

Vzorová kuchyňa

Pre novo vznikajúce prevádzky alebo pre plánovanie rozpočtov sme pripravili pre zákazníkov možnosť využiť náš projekt vzorovej kuchyne. Je to vopred navrhnutá kuchyňa s dispozíciou a rozpočtom, ktorý sa dá podľa potreby modifikovať.
Projekt 2D, dispozícia a technické pripojenia okamžite k dispozícii,
dispozícia overená rokmi kuchárskej praxe,
realizácia v krátkej dobe.
Pozývame vás aj do našej vzorovej kuchyne – OMES GastroŠtúdio na ulici Priemyselná 8650/1A v Žiline, kde si môžete pozrieť a vyskúšať všetky technológie v praxi.

Okrem tohto môžete navštíviť niektorú z našich referenčných prevádzok po celom Slovensku:
Reštaurácia Koliba na Vršku, Bytča
Školská jedáleň pri ZŠ Atómova, Trnava
Školská jedáleň pri MŠ, Višňové
Motorest Bátka, Bátka – už čoskoro

REALIZÁCIA, MONTÁŽ A ŠKOLENIA

Profesionálna kuchyňa na mieru

Výroba a montáž zariadení na základe projektu a následné uvedenie do prevádzky.
Výroba atypického nerezového nábytku v hygienickom štandarde H1 a H2.
Výroba varných liniek – ostrovov s nedelenou pracovnou plochou so vstavanými zariadeniami na varenie a chladenie.

Kuchársky servis

Možnosť zapožičať vybrané zariadenia na skúšku bezplatne
až na 2 mesiace, (manipulačný poplatok 150,- EUR).
Dovoz, inštalácia s kompletným príslušenstvom a čistiacou chémiou.
Zaškolenie profesionálnym kuchárom – varné zariadenia.

OMES Cooking Experience
predvádzacie akcie priamo na našich zariadeniach.
Zostavenie a naprogramovanie individuálnych receptov.
Zostavenie jedálneho lístka, školenie personálu a kompletný marketing
novej prevádzky.

SERVIS, ÚDRŽBA A ELEKTRONIZÁCIA

Servis

Neustále disponujeme s viac ako 80% náhradnými dielmi, aby zákazník
nemusel čakať a mohol používať svoje zariadenia čo najskôr, a tým
predišiel svojej strate. Možnosť zapožičania zariadení, počas servisnej opravy.
V prípade záujmu nás kontaktujte a dohodnite si servisný zásah podľa
požiadaviek a špecifikácií: 0903 620 068
ONLINE formulár pre objednanie servisu

Údržba

Odborné skúšky a odborné prehliadky revíznym technikom (elektrika,
plyn, para, tlak). Vypracovanie technických a servisných správ
Prenájom zariadení – cateringovým spoločnostiam, jednorazové zvýšenie
kapacity. Technický audit, prehliadky a analýza technického stavu
všetkých zariadení. Elektronická evidencia zariadení v našom
informačnom systéme.

EE-VTZ-OMES

Elektronická evidencia vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 MPSVR. Na základe tejto služby by sme si zaevidovali vaše VTZ vo všetkých prevádzkach do nášho informačného systému, tak aby sme do budúcna vedeli, o aké zariadenie sa jedná, aké ma výrobné číslo, kde je umiestnené, aké boli náklady na jeho prevádzku a údržbu za určitý časový úsek.
Táto evidencia uľahčuje potom objednávanie servisu na jednotlivé zariadenia a pomáha našim technikom pri jednotlivých opravách a objednávaniach dielov, čím sa skracuje čas potrebný na uvedenie zariadenia do bezporuchovej prevádzky. Technický audit zariadení, na základe ktorého viete potom stanoviť hodnotu zariadenia, jeho poruchovosť, a či jeho ďalšia oprava a prevádzka je rentabilná…