back icon
close icon

Technický servis

Našim zákazníkom ponúkame profesionálny technický servis gastrozariadení, barových technológii, a priemyselného prania, pre všetky napájacie média. Pri kúpe nášho zariadenie Vám ho dovezieme a zapojíme podľa Vašich požiadaviek a podmienok.
Elektronická evidencia vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 MPSVR.
Odborné skúšky a odborné prehliadky revíznym technikom (elektrika,
plyn, para, tlak). Vypracovanie technických a servisných správ.

Neustále disponujeme s viac ako 80% náhradnými dielmi, aby zákazník
nemusel čakať a mohol používať svoje zariadenia čo najskôr, a tým
predišiel svojej strate. Možnosť zapožičania zariadení, počas servisnej opravy.
V prípade záujmu nás kontaktujte a dohodnite si servisný zásah podľa
požiadaviek a špecifikácií: servis@omes.sk 

Kontakt

Kuchársky servis

OMES Academy a OMES LAB
Predvádzacie akcie priamo na našich zariadeniach.
Zostavenie a naprogramovanie individuálnych receptov.
Zostavenie jedálneho lístka, školenie personálu a kompletný chef marketing.
novej prevádzky.

Možnosť zapožičať vybrané zariadenia na skúšku bezplatne
až na 2 mesiace, (manipulačný poplatok 200,- EUR). Dovoz, inštalácia s kompletným príslušenstvom a čistiacou chémiou. Zaškolenie profesionálnym kuchárom.

Kontakt

Projekcia

Zameranie priestoru, dispozičné návrhy, 2D a 3D náhľady, dizajn jedálni a koncepcia celej reštaurácie, odborné  konzultácie,
pripojovacie body zariadení na média (elektrika, voda, plyn, odpad, para, vzduchotechnika, klimatizácia, osvetlenie…). Koordinácia a
projektové riadenie medzi profesiami pri výstavbe a rekonštrukcii kuchynských prevádzok a priemyselných práčovní. Technické požiadavky na elektro, plyn, vodu, zemný odpad, vzduchotechniku, osvetlenie. Výber vhodného zariadenia z hľadiska funkčnosti a kapacity
so zreteľom na priestorové možnosti.

Pre novo vznikajúce prevádzky alebo pre plánovanie rozpočtov sme pripravili pre zákazníkov možnosť využiť náš projekt vzorovej kuchyne. Je to vopred navrhnutá kuchyňa s dispozíciou a rozpočtom, ktorý sa dá podľa potreby modifikovať.

Kontakt

Verejné obstarávanie

Naša spoločnosť sa už vyše 20 rokov podieľa na príprave a realizácii zákaziek, ktoré idú v procese verejného obstarávania. Snažíme sa byť nápomocný pri príprave podkladov do e-VO pre jednotlivé verejné subjekty, tak aby sme vám ušetrili čas a zabezpečili kvalitu obstarávaných zariadení a služieb.

Sme schopný predkladať ponuky elektronicky vo všetkých certifikovaných informačných systémoch, ktoré používa štát a samosprávy. Najmä IS EVO, EKS, eZAKAZKY, TENDERnet, IS ActiveProcurement, proebiz…, podľa požiadaviek obstarávateľa a v súlade s platnou právnou úpravou podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. a Zákona č. 305/2013 Z. z.

Zúčastňujeme sa pravidelne školení, ktoré sa zoberajú problematikou e-VO, tak aby sme vedeli reflektovať aktuálnu právnu úpravu.

V prípade, že pripravuje tender alebo elektronické obstarávanie, neváhajte sa na nás obrátiť pri príprave potrebných podkladov a špecifikácii.

Kontakt

Gastro Rental

Plánujete letné akcie, či firemné bankety, na ktoré potrebujete nadštandardné zabezpečenie? U nás si môžete stroje požičať a tak ich efektívne využiť, len keď ich potrebujete.

Kontakt

Financovanie a leasing

Sme spoľahlivý obchodný partner, a preto chceme našim klientom pomôcť k rozvoju. Odľahčenie počiatočnej investície pri rozbiehaní novej prevádzky je pre klientov výrazným benefitom. Predaj konvektomatov na splátky bez navýšenia. Predaj našich zariadení na leasing GRENKE, VÚB, EURO leasing. Cenové ponuky a plánovanie rozpočtov.

Kontakt

Newsletter

Nepremeškajte zľavy, akcie, novinky, tipy... Priamo na váš mail